Informace ohledně ochraně a zpracování osobníchj údajů

Vážení,

Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost, B2Z Group, spol. s r.o. zpracovává vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, adresa, adresa pro doručení, údaje nutné k vystavení faktury (název společnosti, adresa, IČ, DIČ) a údaje o oční vadě.

Tyto údaje byly získány v během objednávky produktu, vznesením dotazu ohledně našich produktů anebo jiným způsobem v souvislosti s činnosti naší firmy.

Dle výše uvedených skutečností bychom Vás rádi informovali, že:

1. SPRÁVCEM vašich osobních údajů (dále jen SPRÁVCE) je: B2Z Group, spol. s r.o. se sídlem Brno, Vranovská 102, IČ: 25541366 . SPRÁVCE lze kontaktovat písemně prostřednictvím tradiční pošty zaslané na adresu kanceláře (Vranovská 102, 61400 Brno) anebo prostřednictvím e-mailu na info@123bryle.cz.

 

2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 par. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

3. Společnost B2Z Group, spol. s r.o.provozuje eshop a nabízí zákazníkům zhotovení brýlí. B2Z Group, spol. s r.o. nesdílí data s jinými subjekty za jiným účelem, než je nutné: k provedení objednávky, technické podpory a poskytování produktů, účetnictví a statistických aktualizací. Zpracování osobních údajů pro potřeby výše uvedeného je v rámci podnikatelské činnosti B2Z Group, spol. s r.o..

 

4. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo:


- požádat SPRÁVCE o ověření vašich osobních údajů,
- požádat SPRÁVCE o změnu vašich osobních údajů,
- požádat SPRÁVCE o vymazání vašich osobních údajů,
- požádat SPRÁVCE o omezení zpracování vašich osobních údajů,
- zpochybnit zpracování vašich osobních údajů, - přenos vašich osobních údajů,
- podat stížnost dozorčímu orgánu.

Ohledně výše uvedeného nás prosím kontaktujte některým ze způsobů uvedeným v bodě 1. Dále vás informujeme, že:

 

5. SPRÁVCE vynaloží veškeré úsilí pro fyzickou, technickou a organizační ochranu vašich osobních údajů proti jejich náhodnému nebo úmyslnému zničení, náhodné ztrátě, změnám, neoprávněnému vyzrazení, použití nebo přístupu v souladu se všemi příslušnými předpisy.

 

Více o naší Ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde:

Ochrana osobních údajů

 

B2Z Group, spol. s r.o. velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákony na ochranu dat. Níže přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem.

Zpracováváme osobní údaje poskytované UŽIVATELI způsobem, který je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje UŽIVATELŮ ukládáme na počítačích, které zajišťují jejich maximální bezpečnost. K databázi mají přístup pouze oprávněné a vyškolené osoby.

Každý UŽIVATEL, který nám poskytl své osobní údaje, má možnost přistupovat ke svým údajům za účelem ověření, změny nebo žádosti o odstranění.

Osobní údaje UŽIVATELEM nepřevádíme, neprodáváme ani nepropůjčujeme třetím stranám, ledaže by k tomu došlo s výslovným svolením nebo na žádost UŽIVATELE nebo na žádost zákonných orgánů státu v souvislosti s probíhajícím řízením.

 

Naše webové stránky používají tzv cookies. Tyto soubory jsou uloženy v počítači UŽIVATELE prostřednictvím webové stránky a poskytují statistické údaje o činnosti UŽIVATELE. UŽIVATEL může kdykoli zakázat cookies na svém webovém prohlížeči, musí si však být vědom toho, že v některých případech může odpojení těchto souborů způsobit potíže nebo v extrémních případech zakázat používání našeho webu. Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že pokud naše webové stránky odkazuji na jiné webové stránky, které nejsou v naší správě, nemůžeme nést odpovědnost za obsah těchto stránek nebo za stupeň ochrany soukromí prováděné správci těchto stránek. Při rozhodování o přechodu na takové webové stránky to UŽIVATEL dělá na své vlastní riziko. Doporučujeme vám přečíst si podmínky ochrany osobních údajů implementované těmito webovými stránkami, než jim poskytnete své osobní údaje.

 

Reklamní a propagační materiály zasíláme UŽIVATELŮM pouze v případě, že s tím souhlasí. To se týká zejména newsletterů zasílaných UŽIVATELI, pokud nám potvrdí, že si přeje obdržet newsletter o aktuálních nabídkách, slevách a zprávách z naší nabídky. Tyto materiály se vztahují pouze na naši nabídku.

 

Veškeré dotazy, žádosti a návrhy týkající se ochrany vašich dat zasílejte prosím na adresu info@123bryle.cz.

I. Definice

1. UŽIVATEL - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, ale zákon ji přiznává právnickou způsobilost, která nám zpřístupňuje svoje osobní údaje nebo navštíví naši webovou stránku. Pokud UŽIVATEL není fyzickou osobou, předpokládá se, že je zastoupen zástupcem oprávněným zastupovat UŽIVATELE s ohledem na příslušné právo.

2. SPRÁVCE - Správce osobních údajů, společnost B2Z Group, spol. s r.o. se sídlem Brno, Vranovská 102, IČ: 25541366

II. Obecné informace

1. Zásady ochrany soukromí a zásady týkající se souborů cookies se týkají získávání a zpracování dat, včetně osobních údajů SPRÁVCEM.

2. SPRÁVCE získává informace o UŽIVATELÍCH následujícím způsobem:
a. údaje, které UŽIVATELÉ dobrovolně zadali ve formuláři.
b. e-maily, SMS zprávy, které UŽIVATELÉ dobrovolně zaslali, zprávami na sociálních sítích a prostřednictvím internetových komunikátorů.
c. ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. "cookies").
d. shromažďováním protokolů z webových stránek.
e. údaje, které UŽIVATELÉ dobrovolně poskytli v telefonních rozhovorech.

III. Informace ve formulářích

1. SPRÁVCE shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté UŽIVATELEM.

2. SPRÁVCE může automaticky ukládat informace o parametrech připojení (čas, adresa IP, parametry volání).

3. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím stranám, pokud není uvedeno jinak (v důsledku právních ustanovení).

4. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícím z funkce určitého formuláře, např. Odpověď na otázku UŽIVATELE nebo realizace jeho objednávky (platba, odeslání, reklamace), poprodejní servis (technická podpora, doručení aktualizací) a marketingové aktivity nebo nabídky.

IV. Informace o souborech cookie

1. Webové stránky používají soubory cookie.

2. Cookies (tj. Cookies) jsou počítačové údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení UŽIVATELE, a jsou určeny pro použití na internetových stránkách. Cookies nejčastěji obsahuje název webové stránky, ze které pochází, dobu uložení na koncovém zařízení UŽIVATELE a jedinečné číslo.

3. Subjekt, který umístí soubory cookie na koncovém zařízení UŽIVATELE a získá přístup k nim, je SPRÁVCE.

4. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení nejčastěji umožňuje ukládání souborů cookie na koncové zařízení UŽIVATELE. UŽIVATELÉ mohou toto výchozí nastavení změnit.

5. Webový prohlížeč umožňuje smazání souborů cookie. Lze rovněž automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace o tomto tématu najdete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

6. Omezení používání souborů cookies na dostupných webových stránkách mohou ovlivnit některé funkce webových stránek.

7. Cookies mohou být používány reklamní sítí, zejména síti Google pro zobrazování cílené reklamy dle způsobu, jakým používáte webové stránky. Za tímto účelem mohou ukládat informace např. o době strávené na dané webové stránce.

9. UŽIVATEL může nesouhlasit se zpracováním cookies(může to mít ovlivnit správné fungování internetové stránky).

10. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných v reklamní síti Google, může UŽIVATEL prohlížet a upravovat informace získané z cookies s použitím nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Protokoly serveru

Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem. Tato data zahrnují:
- IP adresu
- Datum a čas požadavku
- Obsah požadavku (konkrétní stránky)
- Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
- Objem přenášených dat
- Webová stránka, ze které tato žádost pochází
- Prohlížeč
- Operační systém a jeho rozhraní
- Jazyk a verze prohlížečového softwaru
- Země původu návštěvníka
- atp.

VI. Poskytování dat

1. V souvislosti s prováděním zakázek budou osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, jako jsou banky nebo kurýrní společnosti, které se zabývají dodávkou objednaných produktů.

2. Údaje jsou zpřístupněny externím subjektům v rozsahu a pouze v mezích povolených zákonem.

3. Po Správci může být požadováno poskytnutí informací shromážděných z internetových stránek oprávněným orgánům na základě legálních požadavků a v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

VII. Bezpečnost osobních údajů

1. SPRÁVCE se stará o zabezpečení osobních údajů UŽIVATELŮ.

2. Osobní údaje byly předány vědomě a dobrovolně a budou zpracovány pouze pro účely popsané v bodě III odst. 4 tohoto dokumentu.

3. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše osobní údaje sdíleny s dalšími příjemci dat, s výjimkou subdodavatelů našich služeb a pouze za účelem poskytnutí objednaných služeb.

VIII. Změna, oprava, vymazání, zpracování osobních údajů

1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES poskytuje SPRÁVCE UŽIVATELŮM volný přístup k osobním údajům ( možnost jejich změny, zapomenutí, opravení a smazaní).

2. Přístup, změnu a opravu osobních údajů lze kdykoliv provést kontaktováním SPRÁVCE na adrese info@123bryle.cz.

3. UŽIVATEL má právo podat stížnost u dozorčího orgánu.


DomůDomů


Slevy v naší on-line optice

Všechny slevy

Newsletter

  • a získejte voucher 50Kč !

Kontaktujte násDoproručujeme:
Dětské šaty - dárek pro malou princeznu. | Povlečení | šaty PENTLE - shop | Software na vizualizace